Välj en sida

The Difference Engine Consulting grundades i augusti 2007. I april 2010 omvandlades den enskilda firman till ett aktiebolag vid namn The Difference Engine AB (org. nr 556804-1122) som ägs till 100% av Jessica Björkäng som även är VD och styrelseordförande.

Jessica har sedan 2000 arbetat som IT-konsult, programmerare, projektledare, användbarhetsspecialist samt WebSphere-tekniker.

Utbildning
Filosofie magister i datavetenskap, Umeå Universitet
Examensarbete: ”Part-of-Speech Tagging with Markov Models in Text-Col, a Tool for Extracting Information Values of Words

Programmeringsspråk
PHP, Java/J2EE, Perl, Ruby, C, VB6, asp, Matlab, LISP, Delphi, Pascal, C++, Maple, Prolog, Shell scripts

Databaser
MySQL, SQL-server, Oracle

Uppmärkningsspråk
HTML, XML, WML

Applikationsservrar
WebSphere, Jboss

Övrigt
Wordpress, WordPress Multisite, Drupal, Unix, Linux, Windows, Git, SVN, CVS, Source Safe, JavaScript, Photoshop.

Jessica bloggar på sessan.com sedan maj 2003 och mellan juli 2006-december 2012 på bokhora.se.

The Difference Engine AB innehar F-skattesedel.