Välj en sida

CV

CV för Jessica Björkäng

aug 2012 – Senior Backend Developer Stardoll AB

apr 2010 – VD för The Difference Engine AB

jul 2006 – dec 2012 Redaktör och teknikansvarig för Bokhora.se

jul 2007 – The Difference Engine Consulting

aug 2005 – jun 2007: Capgemini

feb 2002 – aug 2005: Racasse AB

apr 2000 – jan 2002: room33 AB: Usability Evangelist, Team Leader Usability & Design

aug 1996 – mar 2ooo: Fil. mag. datavetenskap. Umeå Universitet.